Laster

Garantier/Reklamasjoner

Angrerett

Din angrerett(angrefristen) gjelder i 14 dager. I din melding til oss må det klart framgå at du angrer deg. Angrefristen begynner å løpe den dag du tok imot varen eller en vesentlig del av den. Om avtalen gjelder en spesialprodusert vare – eller en vare som har fått et tydelig personlig preg, begynner angrefristen å løpe den dagen vi sender informasjon om produktet.
Du har ikke angrerett om tjenesten er påbegynt under angrefristen med ditt samtykke, prisen er beroende av finansmarkedets svingninger, for eksempel en aksje, varen ikke kan returneres på grunn av sin tilgjengelighet, forseglingen er brutt på lyd- eller bildeopptak eller dataprogram. Med forsegling avses også teknisk plombering.

Når du mister din angrerett
Du er skyldig i å holde varen i like god stand som når du fikk den. Du kan ikke bruke den, men naturligvis forsiktig undersøke den. Om varen blir skadd eller blir borte på grunn av at du er uvøren mister du angreretten.

Returrett

Som kunde har du rett til å returnere kjøpt vare innen 30 dager etter at du mottat varen. Retur av vare kan skje i vårt verksted mot fremvisning av følgeseddel/kvittering som fulgte varen ved levering. Varen og dens forpakning skal returneres i uskadd stand.

Garanti

Vi følger forbrukerkjøpsloven når det gjelder garanti på produkter. For mer informasjon se forbrukerrådets nettside; https://www.forbrukerradet.no/forside/feil-ved-vare/
Garantien gjelder for fabrikasjonsfeil som er et resultat av produksjonsfeil, materialfeil eller konstruksjonsfeil. Garantien gjelder ikke slitasje, ytre påvirkning, feilmontering eller at varen er brukt til et formål den ikke er ment for. Merk deg at for service- og slitasjedeler må anbefalinger om utskiftningsintervaller følges, det vil si at det kan være behov for at varen byttes innen 3 år på grunn av normal slitasje.

Ansvar

Vi forutsetter at kjøperen av produkter på Pedalgarasjen.no innehar nødvendig kunnskap for montering av bestilt reservedel. Kjøperen har ansvar for at leverert reservedel monteres på fagmessig korrekt måte. Ved å ikke montere reservedelen korrekt kan det oppstå stor fare for brukeren. Erstatning som følge av feil bruk eller montering avslås.

Les alltid produktets monteringsanvisninger nøye.

Log In is required for submitting new question.